background image
22 of 66
CZECH REPUBLIC
(last update 07/05/2007)

SUMMARY
·
All EC Directives implemented
·
Additional national provisions
·
Legislation published in the Collection of Law Czech Republic. Web site : http://mvcr.cz
·
Legislation is made under powers of the Ministry of Health in the Act No. 258/2000 Sb. o ochran veejného zdraví (relating to
public health protection)
·
Sales Agents: Ministerstvo vnitra Ceské republiky
Nad Stolou 936/3,
170 34 Praha 7 ­ Holesovice
IMPLEMENTATION OF EC DIRECTIVES
ALL FOOD CONTACT MATERIALS
Regulation (EC)1935/2004
Zákon 258/2000 Sb., o ochran veejného zdraví a o zmn
nkterých souvisejících zákon v platném znní
(zákon ze dne 14.cervence 2000, vydaný ve Sbírce zákon Ceské
republiky, cástce 74, dne 11.8.2000)

Vyhláska c.38/2001 Sb., o hygienických pozadavcích na výrobky
urcené pro styk s potravinami a pokrmy v platném znní
PLASTICS Monomers & additives
2002/72/EC Vyhláska
c.186/2003, kterou se mní vyhláska c.38/2001 o
hygienických pozadavcích na výrobky urcené pro styk
s potravinami a pokrmy
(vyhláska ze dne 9.cervna 2003, vydaná ve Sbírce zákon Ceské
republiky, cástce 65, dne 24.cervna 2003)
2004/1/EC Vyhláska
c.207/2006, kterou se mní vyhláska c.38/2001 o
hygienických pozadavcích na výrobky urcené pro styk
s potravinami a pokrmy, ve znní pozdjsích pedpis
(vyhláska ze dne 5.kvtna 2006, vydaná ve Sbírce zákon Ceské
republiky, cástce 69, dne 18.kvtna 2006)
2004/19/EC Vyhláska
c.207/2006, kterou se mní vyhláska c.38/2001 o
hygienických pozadavcích na výrobky urcené pro styk
s potravinami a pokrmy, ve znní pozdjsích pedpis
(vyhláska ze dne 5.kvtna 2006, vydaná ve Sbírce zákon Ceské
republiky, cástce 69, dne 18.kvtna 2006)
2005/79/EC Vyhláska
c.551/2006, kterou se mní vyhláska c.38/2001 o
hygienických pozadavcích na výrobky urcené pro styk
s potravinami a pokrmy, ve znní pozdjsích pedpis
(vyhláska ze dne 4.prosince 2006, vydaná ve Sbírce zákon Ceské
republiky, cástce 179, dne 20.prosince 2006)
PLASTICS Testing
82/711/EEC (basic rules)
85/572/EEC (simulants)
Vyhláska c.38/2001 o hygienických pozadavcích na výrobky
urcené pro styk s potravinami a pokrmy
(vyhláska ze dne 19.ledna 2001, vydaná ve Sbírce zákon Ceské
republiky, cástce 13, dne 1.2.2001)
93/8/EEC (1st amend. 82/711/EEC)
Vyhláska c.38/2001 o hygienických pozadavcích na výrobky
urcené pro styk s potravinami a pokrmy
(vyhláska ze dne 19.ledna 2001, vydaná ve Sbírce zákon Ceské
republiky, cástce 13, dne 1.2.2001)
97/48/EC (2nd. amend. 82/711/EEC)
Vyhláska c.38/2001 o hygienických pozadavcích na výrobky
urcené pro styk s potravinami a pokrmy
(vyhláska ze dne 19.ledna 2001, vydaná ve Sbírce zákon Ceské
republiky, cástce 13, dne 1.2.2001)
PLASTICS Vinyl chloride monomer
78/142/EEC
80/766/EEC
81/432/EEC
Vyhláska c.38/2001 o hygienických pozadavcích na výrobky
urcené pro styk s potravinami a pokrmy
(vyhláska ze dne 19.ledna 2001, vydaná ve Sbírce zákon Ceské
republiky, cástce 13, dne 1.2.2001)
REGENERATED CELLULOSE FILM
93/10/EEC
93/111/EEC (1st amend. 93/10/EEC)
Vyhláska c.38/2001 o hygienických pozadavcích na výrobky
urcené pro styk s potravinami a pokrmy
(vyhláska ze dne 19.ledna 2001, vydaná ve Sbírce zákon Ceské