background image
23 of 66


2004/14/EC
republiky, cástce 13, dne 1.2.2001)

Vyhláska c.207/2006, kterou se mní vyhláska c.38/2001 o
hygienických pozadavcích na výrobky urcené pro styk
s potravinami a pokrmy, ve znní pozdjsích pedpis
(vyhláska ze dne 5.kvtna 2006, vydaná ve Sbírce zákon Ceské
republiky, cástce 69, dne 18.kvtna 2006)
CERAMICS
84/500/EEC Vyhláska
c.38/2001 o hygienických pozadavcích na výrobky
urcené pro styk s potravinami a pokrmy.
(vyhláska ze dne 19.ledna 2001, vydaná ve Sbírce zákon Ceské
republiky, cástce 13, dne 1.2.2001)
2005/31/EC Vyhláska
c.551/2006, kterou se mní vyhláska c.38/2001 o
hygienických pozadavcích na výrobky urcené pro styk
s potravinami a pokrmy, ve znní pozdjsích pedpis
(vyhláska ze dne 4.prosince 2006, vydaná ve Sbírce zákon Ceské
republiky, cástce 179, dne 20.prosince 2006)


ADDITIONAL (NON-EC) NATIONAL PROVISIONS
elastomers and rubber, paper and board, metal
and alloys, wood, cork, varnishes and coatings,
printing inks, glass, enamel
Zákon 258/2000 Sb., o ochran veejného zdraví a o zmn nkterých
souvisejících zákon v platném znní
(zákon ze dne 14.cervence 2000, vydaný ve Sbírce zákon Ceské
republiky, cástce 74, dne 11.8.2000)

Vyhláska c.38/2001 o hygienických pozadavcích na výrobky urcené
pro styk s potravinami a pokrmy
(vyhláska ze dne 19.ledna 2001, vydaná ve Sbírce zákon Ceské
republiky, cástce 13, dne 1.2.2001)