background image
26 of 66
FINLAND
(last update 27/02/2006)
SUMMARY
All EC Directives implemented.
Additional national provisions for heavy metals and paper and board.
Legislation implemented in various Decisions of the Ministry of Trade and Industry (Kauppa- ja teollisuusministeriön).
Published in the Finnish Statutes in Finnish (Suomen säädöskokoelma) and Swedish (Finlands författningssamling).
Made under powers of Elintarvikelaki [Food law] (361/95) 17/03/1995.
Sales Agent : Oy Edita Ab
Hakuninmaantie
PL 800 00043 EDITA
Helsinki
Tel. : +358-9-5660266
Fax: +358-9-5660380
E-mail: asiakaspalvelu(a)edita.fi
Website: www.edita.fi/netmarket
IMPLEMENTATION OF EC DIRECTIVES
PLASTICS Monomers & additives
2002/72/EC (consolidation
90/128/EEC and its 7 amendments)
2004/1/EC

2004/19/EC
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista
muovisista tarvikkeista (953/2002) 12.11.2002
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 141/2005; 24.2.2005 elintarvikkeen kanss
kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 181/2005; 10.3.2005 elintarvikkeen kanssa
kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
PLASTICS Testing
82/711/EEC (basic rules)
93/8/EEC (1st amend. 82/711/EEC)
97/48/EC (2nd. amend. 82/711/EEC)
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien
muovisten tarvikkeiden sisältämien ainesosien siirtymisen testaamiseen tarvittavista
perussäännöistä (487/1998) 23/06/1998
85/572/EEC (simulants)
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien
muovisten tarvikkeiden sisältämien aineosien migraation testaamiseen käytettävistä
simulanteista (262/92) 20/03/1992
PLASTICS Vinyl chloride monomer
78/142/EEC
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista
vinyylikloridimonomeeria sisältävistä tarvikkeista (263/92) 20/03/1993
80/766/EEC
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien
tarvikkeiden vinyylikloridipitoisuuden valvontaan käytettävästä analyysimenetelmästä
(264/92) 20/03/1992
81/432/EEC
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista
tarvikkeista elintarvikkeeseen siirtyvän vinyylikloridin valvontaan käytettävästä
analyysimenetelmästä (265/92) 20/03/1992
REGENERATED CELLULOSE FILM
2004/14/EC
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus (697 /2005; 28.8.2005) elintarvikkeen kanssa
kosketukseen joutuvien tarvikkeiden valmistuksessa käytettävästä regeneroidusata
selluloosasta valmistetusta kalvosta.
CERAMICS
84/500/EEC
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista
keraamisista tarvikkeista (267/92) 20/03/1992
BADGE, BFDGE, NOGE
2002/16/EC


2004/13/EC
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus tiettyjen epoksijohdannaisten käytöstä
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa (92/2003)
10/02/2003
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 10/2005; 14.1.2005 tiettyjen epoksijohdannaisten
käytöstä elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa annetun
direktiivin 2002/16/EY muuttamsesta
RUBBER, N-nitrosamines:
93/11/EEC
Kauppa ja teollisuusministeriön päätös 903/1994 N-nitrosamiinien ja N-nitrosoituvien
aineiden vapautumisesta elastomeeristä tai kumista valmistetuista tuttipullon tuteista ja
huvituteista