background image
27 of 66
ADDITIONAL (NON-EC) NATIONAL PROVISIONS
METALS AND ALLOYS
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista
tarvikkeista liukenevista raskasmetalleista (268/92) 20/03/1992
Heavy metals migrating from food contact
materials and articles
PAPER AND BOARD
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvasta
paperista ja kartongista (143/93) 29/01/1993
Paper and board (food contact materials)