background image
50 of 66
sprawdzania zgodnoci tych materialów i wyrobów z ustalonymi limitami
(Dz. U. z 2004 r , nr 157, poz. 1643)

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 padziernika 2005 r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest
dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materialów i wyrobów z
tworzyw sztucznych, a take sposobu sprawdzania zgodnoci tych materialów
i wyrobów z ustalonymi limitami
(Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1832
)
REGENERATED CELLULOSE FILM

93/10/EEC
93/111/EEC (1st amend. 93/10/EEC)
2004/14/EC (2nd amend. 93/10/EEC)
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2004 r w sprawie wytwarzania lub
przetwarzania materialów i wyrobów z innych tworzyw ni tworzywa sztuczne ­
zalcznik 1
(Dz. U. z 2004 r., nr 145, poz. 1544)
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzenia 2006 r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materialów i
wyrobów z innych tworzyw ni tworzywa sztuczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1215)
CERAMICS
84/500/EEC
2005/31/EC (1st amend. 84/500/EEC)
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2004 r w sprawie wytwarzania lub
przetwarzania materialów i wyrobów z innych tworzyw ni tworzywa sztuczne ­
zalcznik 1
(Dz. U. z 2004 r., nr 145, poz. 1544)
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzenia 2006 r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materialów i
wyrobów z innych tworzyw ni tworzywa sztuczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1215)
RUBBER Limits for nitrosamines

93/11/EEC
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2004 r w sprawie wytwarzania lub
przetwarzania materialów i wyrobów z innych tworzyw ni tworzywa sztuczne ­
zalcznik 1
(Dz. U. z 2004 r., nr 145, poz. 1544)
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzenia 2006 r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materialów i
wyrobów z innych tworzyw ni tworzywa sztuczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1215)